ทำนัดหมายทำฟันออนไลน์

  เคยไม่เคย

  (YYYY-MM-DD)

  หรือติดต่อเราได้ที่

  Phone : 053 200 201

  Email : [email protected]

  การทำนัดหมายออนไลน์

  หลังจากที่กรอกข้อมูล และส่งแบบฟอร์มนัดหมายผ่านทางออนไลน์แล้ว เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าจะติดต่อกลับไปหาท่าน ทางโทรศัพท์ หรือ Email ทันทีที่เป็นไปได้เพื่อทำการยืนยันนัดหมายอีกครั้ง

  การมาพบทันตแพทย์กรุณาเตรียมข้อมูลดังต่อไปนี้มาด้วย (ถ้ามี)

  • ประวัติสุขภาพ (โรคประจำตัว, ยาที่ทานเป็นประจำ, ประวัติการแพ้ยา)
  • ประวัติการรักษาเดิม
  • ภาพถ่ายรังสี (ถ้ามี)
  • แผนการรักษาเดิม (ถ้ามี)

  Have a Beautiful smile!

  Kitcha Dental Clinic is an affiliate member of ada.

  ข้อกำหนดการใช้งาน

  1. การทำนัดหมายผ่านช่องทางออนไลน์ กรุณาทำล่วงหน้า 3 วัน หากเป็นการทำนัดหมายภายในวัน หรือล่วงหน้า 1 วัน กรุณาติดต่อทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 053-200201 หรือ 091-797-7888 ตั้งแต่เวลา 9 นาฬิกา จนถึง 20 นาฬิกา ของทุกวัน

  2. การทำนัดหมายผ่านช่องทางออนไลน์ จะยังไม่ยืนยันเวลานัดหมาย จนกระทั่งท่านได้รับการติดต่อกลับจากพนักงานบริการลูกค้าเพื่อยืนยันเวลานัดหมาย

  3. เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าจะติดต่อกลับท่าน เพื่อทำการยืนยันนัดหมาย ภายในระยะเวลา 1 วัน หากท่านไม่ได้รับการติดต่อกลับ กรุณาติดต่อเราทางโทรศัพท์โดยตรง เนื่องจากเป็นไปได้ว่าพนักงานบริการลูกค้ายังไม่ได้รับข้อมูลการทำนัดของท่าน  This post is also available in: อังกฤษ