ทำนัดหมายทำฟันออนไลน์เคยไม่เคย

(YYYY-MM-DD)หรือติดต่อเราได้ที่

Phone : 053 200 201

Email : Appointment@KitchaClinic.com

การทำนัดหมายออนไลน์

หลังจากที่กรอกข้อมูล และส่งแบบฟอร์มนัดหมายผ่านทางออนไลน์แล้ว เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าจะติดต่อกลับไปหาท่าน ทางโทรศัพท์ หรือ Email ทันทีที่เป็นไปได้เพื่อทำการยืนยันนัดหมายอีกครั้ง

การมาพบทันตแพทย์กรุณาเตรียมข้อมูลดังต่อไปนี้มาด้วย (ถ้ามี)

  • ประวัติสุขภาพ (โรคประจำตัว, ยาที่ทานเป็นประจำ, ประวัติการแพ้ยา)
  • ประวัติการรักษาเดิม
  • ภาพถ่ายรังสี (ถ้ามี)
  • แผนการรักษาเดิม (ถ้ามี)

Have a Beautiful smile!

Kitcha Dental Clinic is an affiliate member of ada.

ข้อกำหนดการใช้งาน

1. การทำนัดหมายผ่านช่องทางออนไลน์ กรุณาทำล่วงหน้า 3 วัน หากเป็นการทำนัดหมายภายในวัน หรือล่วงหน้า 1 วัน กรุณาติดต่อทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 053-200201 หรือ 091-797-7888 ตั้งแต่เวลา 9 นาฬิกา จนถึง 20 นาฬิกา ของทุกวัน

2. การทำนัดหมายผ่านช่องทางออนไลน์ จะยังไม่ยืนยันเวลานัดหมาย จนกระทั่งท่านได้รับการติดต่อกลับจากพนักงานบริการลูกค้าเพื่อยืนยันเวลานัดหมาย

3. เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าจะติดต่อกลับท่าน เพื่อทำการยืนยันนัดหมาย ภายในระยะเวลา 1 วัน หากท่านไม่ได้รับการติดต่อกลับ กรุณาติดต่อเราทางโทรศัพท์โดยตรง เนื่องจากเป็นไปได้ว่าพนักงานบริการลูกค้ายังไม่ได้รับข้อมูลการทำนัดของท่านThis post is also available in: อังกฤษ