กิจจาคลินิกทันตกรรม

การสูญเสียฟันหลายซี่

สะพานฟันบนรากฟันเทียมอาจทำเพื่อทดแทนฟันที่หายไปหลายซี่พร้อมกัน ประโยชน์ของสะพานบนรากฟันเทียมประกอบด้วย: มีความแตกต่างจากสะพานฟันทั่วไป สามารถทำการรักษานี้เพื่อทดแทนฟันที่หายไปหลายซี่โดยไม่ต้องกรอฟันธรรมชาติซี่ข้างเคียง สะพานรากฟันเทียมได้รับการแก้ไข เป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ถาวร การบดเคี้ยวอาหารที่ดีขึ้นเสมือนฟันธรรมชาติ ทำความสะอาดและดูแลง่าย

ขั้นตอนการทำสะพานฟันบนรากฟันเทียม

ขั้นตอนที่ 1 : วางแผนการรักษาทันตกรรมรากเทียม

ทันตแพทย์จะทำการวางแผนกการรักษา โดยส่งให้ถ่ายเอ็กซ์เรย์แบบดิจิตอล(พาโรนามิคเอ็กซ์เรย์) และเอ็กซเรย์ CT scan 3Dเพื่อประเมินสภาพช่องปากและกระดูกบริเวณที่จะทำการฝังรากฟันเทียม

ในระหว่างขั้นตอนการวางแผนการการรักษา หากมีข้อสงสัยเรื่องทางเลือกของการรักษาหรือข้อดี ข้อเสีย รวมถึงประโยชน์ และความเสี่ยง กรุณาแจ้งหรือสอบถามแพทย์ได้โดยตรง ในการฝังรากเทียมจำเป็นต้องมีกระดูกให้เพียงพอหากไม่มีกระดูกที่เพียงพอต่อการฝัีงรากฟันเทียม ทันตแพทย์จะแนะนำให้ทำการปลูกกระดูกเพิ่ม

ขั้นตอนที่ 1 : การฝังรากเทียม

หลังจากยืนยันแผนการรักษาระหว่างตัวผู้ป่วยและทันตแพทย์แล้ว ทันตแพทย์จะทำการฝังรากฟันเทียมโดยทั่วไปแล้วการฝังรากฟันเทียมจะใช้เวลาประมาณ 30 นาทีถึง 1 ชั่วโมงต่อซี่ การกำหนดเวลาที่ใช้ในการผ่าตัดฝังกรากเทียมจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับวิธีการและประเภทของระบบรากฟันเทียมที่ทันตแพทย์เลือกใช้ การฝังรากฟันเทียมมักทำภายใต้ยาชา และที่คลีนิคทันตกรรมในประเทศไทยของเราคุณสามารถเลือกที่จะทำการผ่าตัดฝังรากเทียมโดยการวางยาสลบ หรือการทำหัตถการภายใต้วิธีการกดประสาทอื่น ๆได้

ในตำแหน่งที่ฝังรากฟันเทียมเหงือกจะถูกเย็บและมีฝาครอบเพื่อป้องกันเศษอาหารติดอยู่ที่บริเวณขอบของรากฟันเทียม หลังจากนั้นทันตแพทย์ทำการตรวจติดตามอาการและตัดไหมโดยทั่วไปจะนัดประมาณ 5 ถึง 10 วันหลังจากวันที่ฝังรากเทียมเรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอนที่ 2 : การทำสะพานฟันบนรากเทียม

หลังจากที่ฝังรากเทียมเรียบร้อยแล้วจะต้องรอให้รากเทียมประสานรวมเข้ากับกระดูกระหว่าง 2 ถึง 6 เดือนหรือมากกว่านั้น หลังจากที่ครบกำหนดแล้วทันตแพทย์จะทำการนัดเข้าเพื่อติดตามอาการและตรวจสอบว่ารากเทียมได้ประสานรวมกับกระดูกดีแล้วหรือไม่ โดยการถ่ายเอ็กซ์เรย์พาโนรามิคเพื่อตรวจสอบ

ขั้นตอนการพิมพ์ปากสามารถทำได้โดยการสแกนด้วยระบบดิจิตัลหรือการพิมพ์ปากแบบปกติทั่วไป เมื่อเสร็จขั้นตอนพิมพ์ปากแล้วแบบจำลองฟันจะถูกนำส่งที่ห้องปฏิบัติการทางทันตกรรมเพื่อทำชิ้นงานสะพานฟันขึ้นมา เรามีห้องปฏิบัติการทางทันตกรรมแบบดิจิตอลภายในอาคาร ซึ่งทันตแพทย์สามารถออกแบบหรือกำหนดรูปร่างและลักษณะของ Abutmentและสะพานฟัน ที่ใช้วัสดุเซรามิก เซอร์โคเนียทั้งหมดได้ เพื่อให้มีความพอดีกับลักษณะของแต่ละบุคคล ด้วยเทคโนโลยี CAD / CAM ที่มีในห้องปฏิบัติการทางทันตกรรมเทคโนโลยีนี้สามารถทำชิ้นงานออกมาให้เสร็จสมบูรณ์และรวดเร็วยิ่งขึ้น เมื่อชิ้นงานสะพานเสร็จแล้วทันตแพทย์จะนำสะพานฟันยึดติดกับรากเทียม