กิจจาคลินิกทันตกรรม

ทีมทันตแพทย์
ปรึกษาทันตแพทย์
 • Doctor of Dental Surgery, Chiang Mai University (Second Class Honor)
ทพ.ไชยโย จันทร์สกาว
ทันตกรรมทั่วไป
ทพ.กิจจา ตั้งทางธรรม
ทันตกรรมประดิษฐ์
ทพญ.วรัญญา ญาณสาร
ทันตกรรมประดิษฐ์
ทพ.ปรัชญา ลุนทา
ทันตกรรมประดิษฐ์
 • Doctor of Dental Surgery, Chiang Mai University
 • Master of Science in Prosthodontics (International Program) Khon Kean University
 • Doctor of Dental Surgery, Chiang Mai University Chiang Mai University (First Class Honor)
 • Master of Medical Science (Dentistry) in Endodontics Chiang Mai University
 • Doctor of Dental Surgery, Chiang Mai University Chiang Mai University (First Class Honor)
 • Master of Science Program in Dentistry (Endodontics) Mahidol University
  Phd of Dentistry in Endodontics from The university of Manchester.
 • Doctor of Dental Surgery, Chiang Mai University (First Class Honor)
 • Higher Granduate Diploma Program in Endodontics Chiang Mai University

นัดหมาย

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  คุณสามารถติดต่อเราได้ตลอดเวลาทางออนไลน์โดยส่งอีเมลถึงเรา เราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

  ทพ.ภวัคร์ ตั้งทางธรรม
  ฝังรากฟันเทียม และ ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม
  • Doctor of Dental Surgery, Chiangmai University (Honor)
  • Master of Science in Esthetic Restorative and Dental Implant, Chulalongkorn University
  • Preceptorship in Advanced Implantology, University of California, Los Angeles (UCLA)
  • Training in Digital Dentistry, Oregon Health & Science University (OHSU)
  • Member of the International Congress of Oral Implantologist (ICOI)
  • Member of the International Team for Implantology (ITI)
  • Affiliate member of the American Dental Association (ADA)
  • Doctor of Dental Surgery, Chiang Mai University
  • Master of Science in Orthodontics Prince of Songkla University
   Certificated of Thai Board (Orthodontics)
  ทพญ.รุ่งรวี ไกรสิริเดช
  ทันตกรรมเด็ก และ จัดฟัน
  • Doctor of Dental Surgery, Chiang Mai University
  • Higher Granduate Diploma Program in Clinical Science (Dentistry) Chiang Mai University
  • Master of Science in Orthodontics Bangkok Thonburi University
  • Doctor of Dental Surgery, Chiang Mai University (First Class Honor)
  • Doctor of Dental Surgery, Chiang Mai University (First Class Honor)
  • Master of Science in Orthodontics Khon Kaen University
  • Doctor of Dental Surgery, Chiang Mai University
  • Master of Science in Periodontology Khon Kean University
  • Doctor of Dental Surgery Naresuan University Master of Science in Pedodontics
  • Doctor of Dental Surgery, Chiang Mai University
  • Higher Granduate Diploma Program in Clinical Science (Dentistry) Chiang Mai University
  • Master of Science in Orthodontics Bangkok Thonburi University
  • Doctor of Dental Surgery, Chiang Mai University
  • Graduate Diploma In Clinical Science (Oral And Maxillofacial Surgery)
  • Doctor of Dental Surgery, Chiang Mai University
  • Master of Oral and Maxillofacial Surgery in Prince of Songkla University
  ทพญ.ศิวกร รัตนกุณฑี
  ศัลยกรรมช่องปาก และขากรรไกร
  ทพญ.ดร.วรกัญญา บูรณพัฒนา
  ทันตกรรมด้านการบดเคี้ยว และ ช่องปาก
  • Doctor of Dental Surgery (First Class Honours), Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand 2004-2010
  • Doctor of Philosophy (PhD), University of Washington, Seattle, USA 2012-2017
  ทพ.ภวัคร์ ตั้งทางธรรม
  ฝังรากฟันเทียม และ ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม
  • Doctor of Dental Surgery, Chiangmai University (Honor)
  • Master of Science in Esthetic Restorative and Dental Implant, Chulalongkorn University
  • Preceptorship in Advanced Implantology, University of California, Los Angeles (UCLA)
  • Training in Digital Dentistry, Oregon Health & Science University (OHSU)
  • Member of the International Congress of Oral Implantologist (ICOI)
  • Member of the International Team for Implantology (ITI)
  • Affiliate member of the American Dental Association (ADA)
  ทพญ.วรรณวนัช สิงห์ทอง
  ฝังรากฟันเทียม และ ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม
  ทพญ.สายอิสรา ชัยดรุณ
  ฝังรากฟันเทียม และ ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม
  • Doctor of Dental Surgery, Chiang Mai University
  • Preceptorship Program in Advanced Implantology of the University of California
  • Master of Science in Esthetic Restorative and Implant Dentistry (International program) of Chulalongkorn University.
  ทพ.ภวัคร์ ตั้งทางธรรม
  ฝังรากฟันเทียม และ ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม
  • Doctor of Dental Surgery, Chiangmai University (Honor)
  • Master of Science in Esthetic Restorative and Dental Implant, Chulalongkorn University
  • Preceptorship in Advanced Implantology, University of California, Los Angeles (UCLA)
  • Training in Digital Dentistry, Oregon Health & Science University (OHSU)
  • Member of the International Congress of Oral Implantologist (ICOI)
  • Member of the International Team for Implantology (ITI)
  • Affiliate member of the American Dental Association (ADA)
  ทพญ.วรรณวนัช สิงห์ทอง
  ฝังรากฟันเทียม และ ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม
  ทพญ.สายอิสรา ชัยดรุณ
  ฝังรากฟันเทียม และ ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม
  • Doctor of Dental Surgery, Chiang Mai University
  • Preceptorship Program in Advanced Implantology of the University of California
  • Master of Science in Esthetic Restorative and Implant Dentistry (International program) of Chulalongkorn University.
  ทพญ. พัชราภรณ์ กาวิละ
  ทันตกรรมผู้สูงอายุ และ ผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลพิเศษ
  • Master of Science in Geriatric Dentistry and Special Patient Care

  นัดหมาย

   ข้อมูลเพิ่มเติม

   คุณสามารถติดต่อเราได้ตลอดเวลาทางออนไลน์โดยส่งอีเมลถึงเรา เราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด