กิจจาคลินิกทันตกรรม

ทันตกรรมโรคเหงือกปริทันต์

ปัญหาโรคปริทันต์ หากเหงือกอักเสบถูกทิ้งไว้ไม่ได้รับการรักษาอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคปริทันต์อักเสบซึ่งอาจทำให้สูญเสียฟัน,เหงือกร่นและมีกลิ่นปากได้

การรักษาที่เกี่ยวข้องกับเหงือก ประกอบด้วย

การขูดหินปูนและเกลารากฟัน

การขูนหินปูนทำความสะอาดร่องเหงือกเพื่อป้องกันและรักษาอาการเหงือกอักเสบ 

 

การศัลยกรรมตกแต่งเหงือก

การกำจัดเหงือกที่มากเกินไป

ศัลยกรรมเหงือกเพื่อเพิ่มความยาวของฟัน

การผ่าตัดเหงือกเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับฟันที่เข้ารับการทำครอบฟัน

ศัลยกรรมปลูกเหงือก

เพิ่มปริมาณความหนาของเหงือกในบริเวณที่เหงือกร่น

การเสริมกระดูก

การเพิ่มกระดูกขากรรไกรในบริเวณที่ไม่สมบูรณ์เพียงพอหรือเพื่อเตรียมพร้อมก่อนเข้ารับการปลูกรากฟันเทียม

การขูดหินปูนและเกลารากฟัน

การขูดหินปูนและเกลารากฟัน คือ ขั้นการทำความสะอาดเหงือกที่ช่วยลดการอักเสบของเหงือกและช่วยรักษาโครงสร้างของฟัน การทำความสะอาดเหงือกมักใช้กับการรักษาโรคเหงือกอักเสบและโรคปริทันต์

แบคทีเรียที่มีอยู่ตามธรรมชาติในช่องปาก หากมีการเจริญเติบโตในเหงือกเป็นจำนวนมากก็จะก่อให้เกิดผลเสียที่เป็นอันตราย โดยสิ่งนี้จะไปกระตุ้นร่างกายซึ่งทำให้เกิดการอักเสบในเหงือกได้ โดยการอักเสบเรื้อรังของเหงือกจะทำให้เกิดการสูญเสียมวลกระดูกและเกิดเหงือกร่นได้

หากเป็นโรคปริทันต์หรือมีแนวโน้มสูงที่จะเป็นโรคเหงือกอักเสบ กรุณาพบทันตแพทย์เฉพาะทางโรคเหงือกและปริทันต์ อย่างน้อยทุกๆ 6 เดือน เพื่อตรวจเช็คสุขภาพของเหงือก

การรักษาเหงือก

การรักษาด้วยยาในผู้ป่วยที่มีความวิตกกังวลทางทันตกรรม

การศัลยกรรมตกแต่งเหงือก

การทำศัลยกรรมตกแต่งเหงือก อาจทำเพื่อช่วยรักษาโรคปริทันต์หรือแก้ไขสภาพเหงือกเพื่อให้เหมาะสมกับโครงสร้างรอบ ๆ ฟัน เพื่อความสวยงามที่ดีขึ้น ขั้นตอนในการรักษาคือการตัด(เหงือก) จากด้านในและด้านรอบๆ ฟัน เพื่อให้ได้รูปทรงร่องเหงือกโดยรวมที่เหมาะสมมากขึ้น

“การยิ้มเห็นเหงือก” ซึ่งบางคนที่มีเนื้อเหงือกเยอะบริเวณรอบ ๆ ฟันบน สามารถรักษาโดยการทำศัลยกรรมตกแต่งเหงือก

ศัลยกรรมเหงือกเพื่อเพิ่มความยาวของฟัน

ศัลยกรรมเหงือกเพื่อเพิ่มความยาวของฟันโดยปกติจะทำกับฟันหน้า เพื่อเพิ่มความยาวของฟันหรือมิติของฟันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาก่อนที่จะทำการบูรณะฟัน โดยการทำครอบฟันหรือวีเนียร์ ซึ่งทันตแพทย์อาจจำเป็นต้องกรอฟันของคนไข้

การผ่าตัดเหงือกโดยทั่วไปจะใช้มีดผ่าตัดในการทำศัลยกรรม เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ออกมาเป็นที่น่าพอใจ และหลังจากขั้นตอนการผ่าตัดเสร็จสิ้น ทันตแพทย์จะนัดเพื่อกลับมาตรวจเหงือกอีกครั้งหลังจากได้รับการผ่าตัดไปประมาณ 1-2 สัปดาห์

การปลูกเหงือก

การปลูกเหงือกมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันภาวะเหงือกร่นและในบางกรณีใช้เพื่อลดภาวะเหงือกร่นที่เป็นอยู่ไม่ให้แย่ลงการปลูกเหงือกที่ประสบความสำเร็จจะต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง มีลำดับขั้นตอนในการตรวจที่ดี เช่นเดียวกันกับการให้ความร่วมมือของผู้ป่วยในการดูแลสุขภาพของช่องปากด้วย

การเสริมกระดูก

การปลูกกระดูกคือการใช้กระดูกเทียมหรืออาจเป็นกระดูกของตัวผู้ป่วยเอง ปลูกถ่ายเข้าไปในกระดูกขากรรไกรหรือปลูกถ่ายกระดูกพร้อมกับการผ่าตัดฝังรากฟันเทียม

ปัจจุบันมีเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่สามารถหากระดูกมาทดแทนได้อย่างหลากหลาย โดยหลัก ๆ กระดูกทดแทนจะมีทั้งหมด 4 ชนิด คือ Allografts : กระดูกจากสิ่งมีชีวิตสปีชีส์เดียวกันเป็นกระดูกจากผู้บริจาคซึ่งผ่านกรรมวิธีการฆ่าเชื้อ และสเตอร์ไรด์แล้ว เป็นเซลล์กระดูกที่ไม่มีชีวิต ดังนั้นการปลูกถ่ายกระดูกชนิดนี้จะเกิดความเสี่ยงกรณีร่างกายต่อต้าน ทำให้กระดูกไม่ติดเกิดขึ้นได้น้อยมาก และไม่จำเป็นต้องได้รับการการผ่าตัดหรือได้การแก้ไขเพิ่มเติ่มอื่นๆอีก Autograft : กระดูกจากคนไข้คือการผ่าตัดเก็บกระดูกจากบริเวณอื่นของคนไข้ มาปลูกในส่วนที่จะฝังรากฟันเทียม ข้อดีคือ เป็นกระดูกของคนไข้เอง มีเซลล์ของตัวเอง ร่างกายจะไม่ต่อต้าน แต่ข้อเสียคือคนไข้อาจจะมีแผลหลายตำแหน่ง ซึ่งตำแหน่งที่นิยมเก็บมา ก็คือกระดูกขากรรไกรบริเวณฟันคุด และคาง การเก็บกระดูกในลักษณะนี้ สามารถเก็บมาได้ในหลากหลายรูปแบบ เช่น เป็นชิ้น (block bone graft) หรือเป็นผง (particulated) เป็นต้น XenoGraft : กระดูกจากสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นเป็นกระดูกจากสัตว์ผ่านกรรมวิธีปลอดเชื้อ ซึ่งมีกรรมวิธีที่ยุ่งยาก จึงทำให้ราคาของกระดูกชนิดสูง แต่ข้อดีของกระดูกชนิดนี้คือละลายหายไปช้า ทำให้เป็นตัวเลือกแรก ๆ ของทันตแพทย์ที่จะทำการปลูกกระดูก Alloplast : กระดูกสังเคราะห์ที่ทำจากแคลเซียม ฟอสเฟต หรือเซรามิก กระดูกที่จะนำมาปลูกถ่ายนั้น ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทันตแพทย์ผู้ให้การรักษา ในการเลือกประเภทของวัสดุที่จะนำมาใช้งานให้เหมาะสมกับลักษณะทางกายวิภาคของผู้ป่วยแต่ละท่าน 

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการรักษาปริทันต์

เลเซอร์ปริทันต์บำบัดคืออะไร? คุณทำ ศัลยกรรมเหงือกหรือไม่?

คุณอาจเคยได้ยินเกี่ยวกับการทำฟันด้วยเลเซอร์หรือการรักษาด้วยเลเซอร์ปริทันต์ซึ่งมีประโยชน์หลายอย่าง เช่น เลือดออกน้อยลง ลุกลามน้อยลง และใช้เวลารักษาสั้นลง มีการศึกษาควรให้ผลในเชิงบวก ในขณะที่เทคโนโลยีเลเซอร์สามารถใช้ได้กับการรักษาทางทันตกรรมอื่นๆ และทีมทันตแพทย์ปริทันต์ของเราได้ผ่านการฝึกอบรมมาก่อนสำหรับการผ่าตัดเหงือกด้วยเลเซอร์ ปัจจุบันคลินิกทันตกรรมในประเทศไทยของเราไม่มีบริการทันตกรรมด้วยเลเซอร์สำหรับการรักษาปริทันต์หรือการผ่าตัดเหงือกด้วยเลเซอร์
การผ่าตัดเหงือกด้วยเลเซอร์มีข้อจำกัดและการรักษาปริทันต์ยังอยู่ในระยะเริ่มต้น ในขั้นตอนปัจจุบันแพทย์ปริทันตแพทย์ของเรานิยมใช้เทคนิคแบบดั้งเดิมซึ่งพบว่ามีประสิทธิภาพมากกว่าสำหรับการรักษาเหงือกอย่างละเอียดและทั่วถึง

ศัลยกรรมปริทันต์คืออะไร?

โรคปริทันต์อักเสบขั้นรุนแรงจะต้องได้รับการผ่าตัดแบบดั้งเดิมและไม่เหมาะกับการผ่าตัดด้วยเลเซอร์ การทำศัลยกรรมเหงือกแบบดั้งเดิมนั้นใช้การผ่าตัดแบบแฟบ โดยทันตแพทย์จะกรีดเข้าไปในเหงือกและลอกเนื้อเยื่อออก เมื่อเข้าถึงรากฟันแล้ว ก็จะทำความสะอาด กระดูกจะเปลี่ยนรูปร่างและเย็บกลับเข้าที่

การขูดหินปูนคืออะไร?

การขูดหินปูนเป็นคำที่บางครั้งใช้เพื่ออธิบายการไสรากฟันหรือการทำความสะอาดแบบล้ำลึกที่ใช้ในการรักษาโรคเหงือก ในระหว่างการทำความสะอาดฟันแบบมืออาชีพ คราบพลัคและเคลือบฟันจะถูกขจัดออกจากฟันของคุณ ในระหว่างการขูดหินปูน คราบพลัคและหินปูนใต้เหงือกของคุณ จึงต้องทำความสะอาดบริเวณฟันใต้ขอบเหงือก
การขูดหินปูนสามารถทำได้โดย
1. เครื่องขูดหินปูนแบบมือถือ : เครื่องขูดหินปูนแบบโค้งเพื่อขูดแคลคูลัส คราบหยาบๆ ออกจากตัวฟันด้วยตนเอง
2. การไหลเวียนของอากาศแบบอัลตราโซนิก: ปลายโลหะที่สั่นจะปัดเศษหินปูนออกด้วยน้ำ อากาศ และสเปรย์แป้ง

การโกนรากฟันหรือการทำความสะอาดแบบล้ำลึกทำร้ายอะไร?

ระหว่างการกรอฟันและทำความสะอาดเหงือก ทันตแพทย์ปริทันต์ของคุณมักจะทำให้เหงือกของคุณชาด้วยยาชาเฉพาะที่ จากนั้นจึงใช้เครื่องมือพิเศษเพื่อขจัดคราบหินปูนที่เกาะอยู่บนและใต้ขอบเหงือก นอกจากนี้ ขั้นตอนการขูดหินปูนและการกรอฟันจะทำให้รู้สึกไม่สบายเล็กน้อย
หากทำความสะอาดฟันเพียงซี่เดียว อาจทำในครั้งเดียว หากมีปัญหาเกี่ยวกับเหงือกที่รุนแรงกว่านี้ การนัดตรวจของคุณอาจทำได้หลายครั้งในควอแดรนต์ เหงือกของคุณอาจรู้สึกเจ็บเล็กน้อยหรือรู้สึกเจ็บหลังการรักษา และเหงือกของคุณควรกลับมาแข็งแรง มีสุขภาพดี และเป็นสีชมพูอย่างรวดเร็ว

สรุป
การรักษาเหงือกเป็นที่รู้จักกันในชื่อโรคปริทันต์ที่รักษาโรคและปัญหาเกี่ยวกับเหงือกของคุณ ซึ่งรวมถึงการทำความสะอาดอย่างล้ำลึก การผ่าตัดเหงือก การปลูกถ่ายเหงือก การปลูกกระดูก และการครอบฟันให้ยาวขึ้น
 
ทันตแพทย์เฉพาะทางของเราที่กิจจาทันตคลินิกได้รับการรับรองเป็นทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาเหงือก การผ่าตัดเหงือกเพื่อตัดเหงือกหรือครอบฟันบางครั้งทำในลักษณะคาดคะเนก่อนเริ่มทำทันตกรรมเพื่อความงามบนวีเนียร์พอร์ซเลนหรือครอบฟันเซรามิกทั้งหมด เพื่อให้เกิดความสมดุลของฟันและความสวยงามโดยรวม คลินิกทันตกรรมเพื่อความงามของเราสามารถวางแผนร่วมกับทันตแพทย์เพื่อความงามของคุณได้ เนื่องจากศูนย์ทันตกรรมเพื่อความงามของคลินิกทันตกรรมกิจจาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมเพื่อความงาม