ปรึกษาทันตแพทย์ออนไลน์  หรือ ทำนัดหมาย

เพื่อให้บริการท่านได้ด้วยความรวดเร็ว กรุณาส่งข้อมูลของท่านที่นี่ แล้วเราจะติดต่อกลับไปโดยเร็ว

 

 

ทันตแพทย์เฉพาะทาง

Please specify image url

ทพ. กิจจา ตั้งทางธรรม, วท.บ., ท.บ.

– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ใส่ฟัน ฟันปลอม สะพานฟัน ครอบฟัน
Please specify image url

ทพ. ภวัคร์ ตั้งทางธรรม, ท.บ.

– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เกียรตินิยม)

– วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงาม และรากฟันเทียม)

– Preceptorship in Advanced Implantology, University of California, Los Angeles (UCLA)

– Member of International Congress of Oral Implantologist (ICOI)

– Affiliate member of the American Dental Association (ADA)

ADA american dental affiliate member chiang mai dentist clinic International congress of oral implantologist chiang mai dentist cliniciti_logo
ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม และรากฟันเทียม
Please specify image url

ทพญ.วัชราภรณ์ ทศพร, ท.บ.

– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตรวจพิเคราะห์โรคช่องปาก
Please specify image url

ทพญ. วิภาพร กุยยกานนท์, ท.บ.

– Doctor of Dental Surgery

รักษาคลองรากฟัน

Please specify image url

ทพ. อรรถพล แซ่ล้อ, ท.บ.

– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

– วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต

รักษาคลองรากฟัน
Please specify image url

ทพญ. กนกกร สุรพงษ์จินดา, ท.บ.

– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รักษาคลองรากฟัน
Please specify image url

ทพ.ปรัชญา ลุนทา, ท.บ.

– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

– วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต

ทันตแพทย์ใส่ฟัน ฟันปลอม ครอบฟัน
Please specify image url

ทพญ.ทัศนา ฤทธิกุล, ท.บ.

– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทันตแพทย์รักษาฟันเด็ก
Please specify image url

ทพญ.วิจิตรา รัตนกุล, ท.บ.

– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต

ศัลยกรรมช่องปาก ผ่าฟันคุด
Please specify image url

ทพญ. ปุณยนุช ตันทนานนท์, ท.บ.

– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศัลยกรรมช่องปาก ผ่าฟันคุด
Please specify image url

ทพญ. กชกร บุญยะเลขา, ท.บ.

– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทันตแพทย์โรคเหงือก รักษาปริทันต์
Please specify image url

ทพญ.ธฤตา วังเสมอ, ท.บ.

– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทันตแพทย์รักษาปริทันต์ ผ่าตัดเหงือก

ทันตแพทย์จัดฟัน

Please specify image url

ทพ.ปฏิพัทธ์ บุญภินนท์, ท.บ.

– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

– วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ทันตกรรมจัดฟัน)

ทันตกรรมจัดฟัน
Please specify image url

ทพ.ภาณุรัตน์ ลิมปศิริสุวรรณ, ท.บ.

– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

– วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ทันตกรรมจัดฟัน)

ทันตกรรมจัดฟัน
Please specify image url

ทพ.สุรชัย ธำรงกิจเจริญ, ท.บ.

– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

– วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ทันตกรรมจัดฟัน)

ทันตกรรมจัดฟัน
Please specify image url

ทพญ.ธนัฏฐา เจริญใจ, ท.บ.

– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

– วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ทันตกรรมจัดฟัน)

ทันตกรรมจัดฟัน

ตรวจสอบรายชื่อทันตแพทย์จัดฟัน

ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อทันตแพทย์จัดฟันได้จากเว็บไซต์ของสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย เพื่อให้มั่นใจว่าจัดฟันที่ กิจจาคลินิกทันตกรรมได้รับการรักษาจากทันตแพทย์จัดฟันโดยตรง

ทันตแพทย์ทั่วไป

Please specify image url

ทพ. เสริมบัติ ร่มเย็น, วท.บ., ท.บ.

– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทันตแพทย์ทั่วไป
Please specify image url

ทพญ.พิศุทธิณี สุวรรณ, ท.บ.

– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ทันตแพทย์ทั่วไป
Please specify image url

ทพ.สฐาพรษ์ จรัสวรวุฒิกุล, ท.บ.

– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทันตแพทย์ทั่วไป
Please specify image url

ทพ. วรชน ผิวอ่อน, ท.บ.

– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทันตแพทย์ทั่วไป
Please specify image url

ทพญ.กมลทิพย์ สุจริตวณิช, ท.บ.

– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทันตแพทย์ทั่วไป
Please specify image url

ทพ.ต้นฝน ดามัง, ท.บ.

– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทันตแพทย์ทั่วไป

 

This post is also available in: อังกฤษ