ค่าบริการทันตกรรม – ทำฟันเฉพาะทาง

ราคามาตรฐาน ไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายในการบริการเพิ่มเติม

ค่าบริการของกิจจาทันตคลินิกป็นราคาที่มีมาตรฐานและเท่าเทียมกันทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายอื่นแอบแฝง ผู้ป่วยสามารถตรวจสอบอัตราค่าบริการเบื้องต้นได้

ทั้งนี้ค่ารักษาที่แสดงไว้ ยังไม่ได้รวม ค่าบริการถ่ายภาพรังสี ค่ายารักษาโรค ค่าวัสดุอุปกรณ์พิเศษ และค่าบริการอื่นๆ ซึ่งสามารถสอบถามได้ก่อนทำการรักษา

 

กรุณาเลือกรายการรักษา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ 053-271950 ในวันและเวลาทำการ หรือ Email contact@kitchaclinic.com

ราคาที่แสดงอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

วิธี และช่องทางการรับชำระเงิน

รายการรักษาทั้งหมดของคลินิกรับชำระใน สกุลเงินบาท ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้:

  1. เงินสด (สกุลเงินบาท)
  2. บัตรเครดิต (VISA, Master)
  3. Paypal
  4. โอนเงินผ่านธนาคาร (SWIFT)

ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต

คลินิกรับชำระค่าบริการด้วยบัตรเครดิต โดยไม่คิดค่าบริการใดๆ สำหรับรายการรักษาส่วนใหญ่ และคิดค่าบริการ 3% สำหรับการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน

 

ผู้ป่วยสามารถเลือกรายการผ่อนชำระกับทางธนาคารผู้ออกบัตรเครดิตได้ โดยอัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคาร

Paypal

สำหรับผู้ป่วยต่างชาติ หากต้องการชำระเงินผ่าน Paypal สามารถทำได้โดยมีค่าบริการเพิ่มเติมเล็กน้อย

โดยจะเรียกเก็บเป็น สกุลเงินบาท ซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับช่วงเวลา

 

โอนเงินผ่านธนาคาร

ผู้ป่วยสามารถชำระเงินโดยการโอนผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพฯ สาขาประตูเชียงใหม่ โดยกรุณาแจ้งคลินิกก่อนเข้ารับการรักษา