Permalink to อุดฟัน สีเหมือนฟัน

อุดฟัน สีเหมือนฟัน

การอุดฟัน สีขาว ด้วยวัสดุ อุดฟัน สีเหมือนฟัน ปลอดภัย ดูเป็นธรรมชาติ

White Fillings   Tooth color Fillings

 

 โดยปกติแล้ว การอุดฟันจะทำหลังจากที่รื้อเชื้อแบคทีเรียออกจากฟันเรียบร้อยแล้ว ซึ่งการอุดฟันนี้มี 2 ประเภท 

• การอุดฟันด้วยวัสดุอมัลกัม
• การอุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน

อุดฟัน สีเหมือนฟัน

คลินิกทันตกรรม กิจจาคลินิก

เป็นคลินิกที่เน้นในเรื่องการอุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟันเพื่อความสวยงามและมีความแข็งแรงเท่าเทียมกับวัสดุแบบโลหะ อมัลกัม  

ซึ่งการอุดฟันที่เกิดขึ้นนั้นจะช่วยให้การขบเคี้ยวมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทันตแพทย์ของเรานั้นจะใช้เทคนิคร่วมกับเครื่องมือที่เรามีในการรื้อวัสดุอุดฟันที่เป็นอมัลกัม

 

เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้ารับบริการ และยังใช้ผ้าที่ใช้ใส่ในการป้องกันเศษวัสดุต่างๆร่วงลงคอนอก จากนั้นก็ใช้เครื่องดูดน้ำลายที่มีประสิทธิภาพสูงอีกด้วยรวมทั้งมีการใช้ไอน้ำพ่นขจัดผงตะกั่วอีกด้วย

 

ด้วยความก้าวหน้าทางด้านวัสดุศาสตร์ การอุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟันในปัจจุบันนั้น มีความแข็งแรง สวยงาม คงทน สามารถทำการบูรณะฟันได้ ทั้งในฟันหน้า และฟันหลัง

Author Info

Dr.Golf