Permalink to การ รักษารากฟัน และครอบฟัน

การ รักษารากฟัน และครอบฟัน


รักษารากฟันที่ติดเชื้อ 

เช่นฟันผุทะลุโพรงประสาทฟัน ฟันติดเชื้อจากโรคปริทันต์ โดยผู้ป่วยอาจต้องมาพบทันตแพทย์มากกว่า 2 ครั้ง ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการติดเชื้อ และผู้ป่วยแต่ละราย

 

ผลที่ได้รับจากการรักษารากฟัน

• กำจัดเชื้อแบคทีเรียออกจากรากฟัน และกระดูกรองรับฟัน

• กำจัดอาการปวด หนอง

• ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคที่อาจจะมีการกระจายสู่เนื้อเยื่อและกระดูกข้างเคียง

 

rootcanal

ขั้นตอนในการรักษารากฟัน

การรักษาคลองรากฟัน คือ การขจัดคราบเชื้อแบคทีเรียที่สะสมอยู่ในคลองรากฟันออกให้หมด และทำการอุดคลองรากฟันด้วยวัสดุอุดคลองรากฟัน ซึ่งมีวิธีการ ดังนี้

• การกำจัดเนื้อเยื่อที่ไม่มีประโยชน์ เพื่อทำให้คลองรากฟันสะอาด

• การล้างคลองรากฟัน หลังจากที่เอาเนื้อเยื่อบางส่วนออกแล้ว จะทำการล้างทำความสะอาดคลองรากฟันก่อนที่จะทำ การอุดฟันเพื่อป้องกันเชื้อโรคเข้าไปใหม่ แต่บางครั้งทันตแพทย์จะใส่ยาฆ่าเชื้อทิ้งไว้ด้วย

• การอุดรากฟัน ทำหลังจากที่รากฟันสะอาดไม่มีเชื้อโรคเรียบร้อยแล้วโดยจะอุดด้วยวัสดุอุดฟันชั่วคราวหรือถาวรจะ พิจารณาจากเนื้อฟันที่เหลืออยู่

• การทำเดือยฟันและครอบฟัน หลังจากการรักษารากฟันเสร็จสมบูรณ์แล้วเนื้อฟันเหลือน้อย การทำเดือยและครอบฟัน จึงเป็นวิธีการที่จะช่วยเก็บรักษารากฟันไว้ให้ใช้งานได้นานมากขึ้น

• ผลที่ได้รับ ฟันซี่ที่รักษาจะทำให้สุขภาพช่องปากดีขึ้น

Author Info

Dr.Golf