Permalink to ฟันปลอม ฟันเทียม ถอดได้

ฟันปลอม ฟันเทียม ถอดได้

การทำฟันปลอมแบบถอดได้ แบบแข็งพิเศษ และแบบนิ่ม

การทำฟันปลอมชนิดนี้เป็นการแทนที่ฟันที่หายไปประเภทหนึ่งสามารถทำฐานในการยึดได้จากทั้งอะคลิลิกและโลหะ

ฟันปลอมถอดได้ทั้งชิ้นจะทำเพื่อทดแทนในกรณีที่ไม่มีฟันเหลืออยู่เลย

ส่วนการทำฟันปลอมถอดได้เฉพาะซี่เป็นการใส่เพื่อช่วยไม่ให้ฟันซี่ที่เหลือล้มเปลี่ยนตำแหน่ง

 

ผลที่ได้รับจากการทำฟันปลอมถอดได้ 

• ฟันปลอมถอดได้ในปัจจุบันจะดูเป็นธรรมชาติและใส่ได้พอดีมากขึ้น
• ฟันปลอมแบบนี้สามารถทำได้ทั้งชิ้นเพื่อช่วยในการใช้งานดีขึ้น
• การใส่ฟันปลอมช่วยให้ทานอาหารและพูดคุยได้ดี
• จะมีความมั่นใจในการยิ้มมากขึ้น

 

ประเภทของฟันปลอม

  ฟันปลอมถอดได้เฉพาะซี่

  ฟันปลอมถอดได้เฉพาะซี่ เป็นการเติมฟันบางซี่ที่หายไป ลงบนชิ้นงานแล้วนำไปใส่โดยที่มีฟันบางซี่เป็นฟันธรรมชาติ การทำฟันชนิดนี้อาจจะมีตัวล็อคเป็นโลหะเกาะที่ตัวฟัน ฟันปลอมแบบนี้แบ่งออกได้ ดังนี้
ฟันปลอมถอดได้ฐานอะคลิลิก : ทำจากวัสดุพลาสติก ในบางครั้งรู้จักกันแบบฟันปลอมถอดได้แบบทันที
ฟันปลอมถอดได้ฐานโลหะ : มีส่วนที่ใช้ยึดฟันเป็นแบบโลหะเพื่อความแข็งแรง
Partial Dentures
  ฟันปลอมถอดได้ทั้งชิ้น เป็นการทำฟันปลอมทั้งชิ้นโดยที่ชิ้นงานจะต้องยึดกับเหงือกได้เป็นอย่างดี ฟันปลอมแบบนี้จะนิยมทำด้วยอะคลิลิกหรือพลาสติก อาจมีการเติมชิ้นส่วนโลหะที่บริเวณกรอบฟันเพื่อเพิ่มความแข็งแรงBangkok Complete Dentures
  การทำฟันปลอมบนรากเทียม จะมีลักษณะใกล้เคียงกับฟันปลอมแบบถอดได้ทั้งชิ้น แต่การทำแบบนี้จะนิยมทำเพื่อยึดกับรากเทียม ทั้ง 2 ชนิดมีข้อแตกต่างในการใช้งานต่างกันเพราะฟันที่อยู่บนรากเทียมจะมีความแข็งแรง,ไม่หลุดง่าย,ใช้งานได้ดี  เนื่องจากมีรากเทียมเป็นตัวช่วยยึดฟัน และสามารถทำฟันปลอมให้เล็กลง ทำให้สวมใส่สบายและพูดชัดเจนขึ้นImplant Dentures
Author Info

Dr.Golf