Permalink to จัดฟัน ดัดฟัน จัดฟันใส Invisalign

จัดฟัน ดัดฟัน จัดฟันใส Invisalign

จัดฟัน  (ทันตกรรมจัดฟัน)

Chiangmai Orthdontist, Thailand Dental Braces

การจัดฟันเป็นทันตกรรมสาขาหนึ่ง ซึ่งให้ความสำคัญกับการเรียงตัวของฟัน เนื่องจากฟันที่เรียงอย่างไม่เป็นระเบียบนั้นสามารถส่งผลกระทบต่อ รูปหน้า ประสิทธิภาพการบดเคี้ยว วิธีการเคี้ยว และความสะดวกในการดูแลรักษาความสะอาดฟัน

ซึ่งปัญหาต่างๆที่ควรเข้ารับการจัดฟันมีดังนี้

  • ฟันเก (Over Crowding)
  • ภาวะสบลึก (Deep overbite)
  • ภาวะสบเปิดหรือการสบฟันหน้าไม่สนิท (Open bite)
  • ขากรรไกรบนยื่น (Overjet)
  • ขากรรไกรล่างยื่น (Under-bite)
  • การสบฟันแบบไขว้ (Cross-bite Occlusion)
  • ช่องว่างระหว่างฟัน

หมอจัดฟัน ที่ กิจจาคลีนิก จะสามารถออกแบบ วางแผนในการปรับเปลี่ยนตำแหน่งของฟันให้สามารถเลื่อนมายังตำแหน่งที่ถูกต้องและเหมาะสมได้ ดังนั้นผู้เข้ารับบริการจึงสามารถมีฟันที่เรียงอย่างสวยงาม และประสิทธิภาพสูงสุดด้านการบดเคี้ยวอีกด้วย

 

จัดฟัน ดัดฟัน จัดฟันแบบไม่เห็นเครื่องมือ ด้วยเทคโนโลยี ในปัจจุบันเครื่องมือจัดฟันได้ถูกพัฒนาให้มีขนาดเล็กลง ยากแก่การมองเห็น ใช้ระยะเวลาใน การจัดฟัน ไม่นาน เช่น การจัดฟัน แบบ Damon system
การจัดฟัน แบบล่าสุดไม่ต้องติดเครื่องมือจัดฟัน เช่น จัดฟัน แบบInvisalign, การจัดฟัน Invisalign Lite ,InvisalignTeen และ invisalign i7

การจัดฟันด้วยเครื่องมือแบบโลหะ, การจัดฟันแบบเซรามิกสีเหมือนฟัน การจัดฟันเร่งด่วนแบบ Damon และ การจัดฟันแบบใส Invisalign

ฟันเรียงสวยเพื่อยิ้มสดใส

การจัดฟันจะเป็นการรักษาในเรื่องของความผิดปกติในการเรียงต้วของฟันที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อรูปร่างปาก และใบหน้า เช่นการมีฟันซ้อนเก, การสบฟันไม่ดี หรือแม้แต่การมีช่องห่างระหว่างฟัน การจัดฟันจึงเป็นทางแก้ปัญหาได้ดีที่สุดวิธีหนึ่ง และยังช่วยให้ฟันเรียงตัวดีชึ้น ช่วยส่งเสริมบุคคลิกภาพของผู้เข้ารับการรักษาอีกด้วย ผลที่ได้หลังการจัดฟันรวมทั้งระยะเวลาที่ใช้ในการจัดฟัน ขึ้นอยู่กับอายุ และความรุนแรงของปัญหาของการสบฟันที่พบ

จัดฟัน ดัดฟัน Invisalign

ผลที่ได้รับจากการจัดฟัน

การรักษาด้วยวิธีการจัดฟันมีผลดีด้านต่างๆดังนี้
• การจัดฟันช่วยให้การสบฟันดีขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการบดเคี้ยว
• การจัดฟันช่วยให้ทำความสะอาดฟันได้ง่ายขึ้น ทำให้สุขภาพภายในช่องปากดีขึ้น ลดโอกาสการเกิดฟันผุและเหงือกอักเสบ
• ช่วยทำให้มีรอยยิ้มที่สวยงาม จากฟันที่เรียงตัวดีขึ้น
• ช่วยให้มีรอยยิ้มที่ทำให้เกิดความมั่นใจมากขึ้น เพิ่มโอกาสในหน้าที่การงาน

 

ประภทของการจัดฟัน

ทางคลินิกได้มีการจัดเตรียมการ จัดฟัน ไว้หลายประเภท ดังนี้
Metal Braces การจัดฟันด้วยเครื่องมือโลหะ  metal Braces และการเลือกสียางที่ติดบนเครื่องมือจัดฟันก็ยังช่วยนำเสนอบุคคลิกที่เป็นตัวตนของคุณ ทำให้มีความสนุกกับการจัดฟัน
Clear Braces การจัดฟันด้วยเครื่องมือเซรามิก เป็นเครื่องมือที่มองเห็นได้น้อยมากในปัจจุบัน ซึ่งลักษณะของเครื่องมือมีความคล้ายคลึงกับแบบโลหะ แต่มองเห็นได้น้อยกว่ามาก
Damon Braces การจัดฟันด้วยเครื่องมือแบบ Damon  เป็นเครื่องมือที่ไม่ต้องใส่ยางรัดฟัน ทำให้การเคลื่อนฟันทำได้เร็วขึ้น และยังเป็นระบบที่ช่วยลดระยะเวลาในการรักษา ลดความเจ็บปวดในการรักษาได้เป็นอย่างดี
Invisalign Invisalign เป็นการจัดฟันแบบที่มองไม่เห็นเครื่องมือ เป็นงานที่ทำจากแลปในประเทศ อเมริกาซึ่งการจัดฟันแบบนี้จะเป็นแบบถอดและใส่เองได้ เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการใส่เครื่องมือจัดฟันแบบติดแน่น และไม่ต้องการให้ผู้อื่นทราบว่ากำลังจัดฟันอยู่

Author Info

Dr.Golf