ค่าบริการทันตกรรม – ค่าทำฟัน

ราคาทำฟันมาตรฐาน ไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายในการบริการเพิ่มเติม

ค่าบริการ ของกิจจาคลินิกทันตกรรมป็นราคาที่มีมาตรฐานและเท่าเทียมกันทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายอื่นแอบแฝง ผู้ป่วยสามารถตรวจสอบอัตราค่าบริการเบื้องต้นได้

ทั้งนี้ค่ารักษาที่แสดงไว้ ยังไม่ได้รวม ค่าบริการถ่ายภาพรังสี ค่ายารักษาโรค ค่าวัสดุอุปกรณ์พิเศษ และค่าบริการอื่นๆ ซึ่งสามารถสอบถามได้ก่อนทำการรักษา

ค่ารักษาพยาบาลที่แสดง ถูกปรับปรุงเมื่อ กรกฎาคม 2564
อัตราค่ารักษาทันตกรรม
หน่วย
ราคา

การรักษาทั่วไป 

ตรวจฟัน วิเคราะห์โรค ปรึกษา และวางแผนการรักษาฟัน
ครั้ง
100 – 2,000
อุดฟันคอมโพสิตเรซิ่น วัสดุสีขาว 
ด้าน
900 – 1,400

ฟอกสีฟัน ฟอกฟันขาว

ฟอกสีฟัน Zoom!™  – โปรโมชั่น!
ครั้ง
9,000
ฟอกสีฟัน Opalescence – โปรโมชั่น!
ครั้ง
7,500
ชุดฟอกสีฟันเองที่บ้านชุด4,500

ครอบฟัน สะพานฟัน

ครอบฟัน โลหะธรรมดา
ซี่
9,000 – 11,000
ครอบฟัน โลหะ Palladium
ซี่
14,000 – 18,000
ครอบฟัน โลหะ Semi alloy
ซี่
19,000 – 23,000
ครอบฟัน โลหะ Precious
ซี่
22,000 – 28,000
ครอบฟันกระเบื้องล้วน ครอบฟันเซรามิก – All Ceramic 3M Lava, VITA Enamic, VITA Suprenityซี่20,000
ครอบฟันกระเบื้องล้วน ครอบฟันเซรามิก – All Ceramic IPS e.Max – โปรโมชั่น!
ซี่
16,000
ครอบฟันกระเบื้องล้วน ครอบฟันเซรามิก – All Ceramic Zircon, Bruxir
ซี่
18,000
ครอบฟันแบบดิจิตอล CAD/CAM ( 1-Day crown)
ซี่
 20,000

เคลือบฟันสวย เคลือบฟันขาว วีเนียร์ Veneer

เคลือบฟันเรซิน – วัสดุอุดฟันสีเหมือนฟัน ซี่4,500
เคลือบฟันกระเบื้อง – Porcelain veneer – โปรโมชั่น!
ซี่
12,000 – 15,000

ศัลยกรรมช่องปาก

ถอนฟัน
ซี่
900 – 2,000
ผ่าฟันคุด ผ่าตัดฟันฝัง
ซี่
1,500 – 6,500

รักษาคลองรากฟัน

รักษารากฟัน – ฟันหน้า
ซี่
8,500 – 10,500
รักษารากฟัน – ฟันกรามน้อย
ซี่
10,000 – 13,000
รักษารากฟัน – ฟันกราม
ซี่
12,000 – 15,000
รักษารากฟัน – ฟันที่มีความยุ่งยากซับซ้อนพิเศษ
ซี่
ตามแผนการรักษา

ฟันปลอม ฟันปลอมถอดได้ ฟันปลอมฐานโลหะ ฟันปลอมฐานนิ่ม

ฟันปลอมพลาสติก
ต่อชิ้น
3,000 – 8,000
ฟันปลอมทั้งปาก
ต่อชิ้น
15,000 – 18,000
ฟันปลอมโครงโลหะ
ต่อชิ้น
14,000 – 18,000

รากฟันเทียม

ราคาที่แสดงเป็นราคารวม ปลูกรากฟันเทียม + ต่อครอบฟันบนรากเทียม แล้ว แต่ไม่รวมค่าปลูกกระดูก

แพคเกจปลูกรากฟันเทียม รวมครอบฟันเซรามิก – Dentium – โปรโมชั่น!
ซี่
50,000
แพคเกจปลูกรากฟันเทียม รวมครอบฟันเซรามิก – Straumann Roxolid SLA – ราคาพิเศษ !
ซี่
75,000
แพคเกจปลูกรากฟันเทียม รวมครอบฟันเซรามิก – Straumann Roxolid SLActive – ราคาพิเศษ !
ซี่
85,000
ปลูกรากฟันเทียม ทั้งปาก ขากรรไกร
ตามแผนการรักษา
ฟันปลอมทั้งปาก พร้อมรากเทียมตัวเล็ก 2 ตัวเพื่อช่วยยึด
ขากรรไกร
85,000
All-on-4 / All-on-6 / Proarch Straumann system
ขากรรไกร
360,000 – 490,000

จัดฟัน จัดฟันใส Invisalign จัดฟัน Damon

จัดฟันด้วยเครื่องมือมาตรฐาน มียางสี การรักษา
45,000 – 55,000
จัดฟันด้วยเครื่องมือ ระบบ Damon การรักษา
75,000
จัดฟันใส Invisalign Teen – ราคาพิเศษ ! ราคารวมค่าใช้จ่าย IPR และ Attachments แล้ว  การรักษา
200,000
จัดฟันใส Invisalign Comprehensive – ราคาพิเศษ ! ราคารวมค่าใช้จ่าย IPR และ Attachments แล้ว  การรักษา
180,000
จัดฟันใส Invisalign Moderate – ราคาพิเศษ ! ราคารวมค่าใช้จ่าย IPR และ Attachments แล้ว  การรักษา
160,000
จัดฟันใส Invisalign Lite – ราคาพิเศษ ! ราคารวมค่าใช้จ่าย IPR และ Attachments แล้ว  การรักษา
140,000
จัดฟันใส Invisalign Express – ราคาพิเศษ ! ราคารวมค่าใช้จ่าย IPR และ Attachments แล้ว  การรักษา
79,000
Retainer เครื่องมือคงสภาพฟัน รีเทนเนอร์ ขากรรไกร
3,000-3,500

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ 053-200201 ในวันและเวลาทำการ หรือ Email [email protected]

 1. ราคาที่แสดงอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. ค่าถ่ายภาพรังสี ค่ายา ไม่รวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาล
ทำนัดหมาย

  *All field are required.

  วิธี และช่องทางการรับชำระเงิน

  รายการรักษาทั้งหมดของคลินิกรับชำระใน สกุลเงินบาท ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้:

  1. เงินสด (สกุลเงินบาท)
  2. บัตรเครดิต (VISA, Master)
  3. โอนเงินผ่านธนาคาร (Prompt pay)

  ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต

  คลินิกรับชำระค่าบริการด้วยบัตรเครดิต โดยไม่คิดค่าบริการใดๆ สำหรับรายการรักษาส่วนใหญ่ และคิดค่าบริการ 3% สำหรับการชำระเงินที่ต่ำกว่า 1,000 บาท

   

  ผู้ป่วยสามารถเลือกรายการผ่อนชำระกับทางธนาคารผู้ออกบัตรเครดิตได้ โดยอัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคาร

  โอนเงินผ่านระบบ Prompt pay

  ผู้ป่วยสามารถชำระเงินโดยการโอนผ่านระบบ  Prompt pay

  This post is also available in: อังกฤษ