การทำวีเนียร์ (เคลือบผิวฟัน) มีประโยชน์อย่างไร

พอร์ซเลนวีเนียร์ (Porcelain veneer)  เป็นแผ่นพอร์ซเลนบางๆ ที่นำมายึดติดกับผิวเคลือบฟันด้านหน้า เพื่อปรับปรุงความสวยงามของฟันทั้งในด้าน รูปร่างของฟัน การเรียงตัวของฟัน สีของฟัน และผิวเคลือบฟัน โดยปกติแล้วพอร์ซเลนวีเนียร์จะใช้ในกรณีต่อไปนี้      – ...

Read More