การจัดฟันมีค่าใช้จ่าย 40,000 บาท **ราคารวมเครื่องมือคงสภาพฟันหลังจัด

โดยแบ่งชำระตอนติดเครื่องมือฟันบน  6,000 บาท และฟันล่าง 6,000 บาท

หลังจากนั้นทยอยชำระเดือนละ 1,000 บาท ทุกครั้งที่มาปรับเครื่องมือในแต่ละเดือน

เมื่อชำระครบแล้วสามารถปรับเครื่องมือต่อได้จนเสร็จการรักษา ไม่มีค่าใช้จ่ายอีก


ราคาข้างต้นไม่รวมค่าเตรียมช่องปากก่อนจัดฟัน เช่น การอุดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด ขัดหินน้ำลาย และไม่รวมราคาการรักษาเพิ่มเติมระหว่างการจัดฟันเช่น การขัดหินน้ำลาย หรือการใช้เครื่องมือพิเศษเช่น หมุดยึดกระดูก (mini-implant)

 
ก่อนที่จะจัดฟันแนะนำให้เข้ามาให้ทันตแพทย์ตรวจก่อนครับ เพื่อที่จะได้ให้ข้อมูลสำหรับคนไข้ตัดสินใจ
อย่างไรก็ดีทันตแพทย์อาจจะต้องขอพิมพ์ปากเพื่อสร้างชิ้นหล่อวินิจฉัยและถ่ายภาพรังสี เพื่อใช้ในการวินิจฉัยความผิดปกติของฟันและใบหน้าโดยมีค่าพิมพ์ปากทำชิ้นหล่อวินิจฉัย 1,000 บาท  
 

Posted in: ข้อมูลการรักษา