Q: อุดฟันไปแล้วเสียวตลอดเวลา ทั่้งที่ก่อนหน้าจะอุด ไม่มีอาการใดๆ – Kitcha Dental Clinic Chiang Mai Thailand – ทำฟัน จัดฟัน เชียงใหม่

A:

  1. อาจเกิดจากฟันผุลึก ก็เหมือนเราเป็นแผล ถ้าเราไม่ไปถูกแผลก็ไม่เจ็บ แต่นี่เราไปขูดแผล เปรียบเหมือนไปอุดฟัน กรอเนื้อฟัน จึงต้องใช้เวลาให้ร่างกายเยียวยาตนเอง 
  2. นอกจากนี้ฟันที่ผุลึก อาจมีโอกาสที่เชื้อโรคจะเล็ดรอดเข้าไปสู่ประสาทฟัน เมื่อมีการติดเชื้อในโพรงประสาทฟันอาการเสียวฟันจะรุนแรงขึ้น ซึ่งจะต้องรักษาคลองรากฟัน 
  3. อาจจะมีจุดสบบนวัสดุอุดที่เปลี่ยนแปลงไป ส่วนใหญ่เวลาผู้ป่วยนอนบนเก้าอี้ทำฟัน กับเวลานั่งหรือยืน การกัดสบจะไม่เหมือนกัน ทำให้บางครั้งการตรวจเช็คตอนทำฟัน จะไม่สามารถแก้ไขได้หมด
  4. ในขั้นตอนการอุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน จะเกิดแรงดึงต่อเนื้อฟัน ถ้ามีแรงดึงมากเกินไปจะทำให้เกิดอาการเสียวฟันได้ จะต้องรื้ออุดใหม่
  5. วัสดุอุดฟันไม่แนบสนิทกับโพรงฟัน มีฟอง หรือมีรอยรั่ว จำเป็นจะต้องทำการรื้ออุดใหม่โดยทันที
  6. ในขั้นตอนการขัดแต่งวัสดุ อาจจะเกิดความร้อนทำให้โพรงประสาทฟันได้รับการกระตุ้น หรือเข็มกรอฟันโดนชั้นเคลือบฟัน

 

บางครั้งถ้าอาการเสียวฟันมีมาก แนะนำว่าก็อย่าเพิ่งอุดถาวร อาจจะต้องบูรณะแบบชั่วคราวไปก่อน เพื่อดูอาการ

เพราะการอุดฟันบ่อยๆ การกรอฟันซ้ำๆ  รื้อออกบ่อยๆ นั้นไม่ดีต่อฟัน เพราะการรื้ออุดใหม่ จะมีการสูญเสียเนื้อฟันเพิ่มขึ้นไม่มากก็น้อย

Posted in: ภายหลังการรักษา